Uredbe ekološke proizvodnje

Poštovani Klijenti,

 

Obavještavamo Vas da nova izdanja Uredbi i izmjene možete naći u pročišćenim tekstovima ispod. Na prvoj stranici pročišćenih tekstova podebljanim slovima (npr. M22) označen je promijenjeni dio Uredbe a nadalje u pročišćenom testu ispred svakog članka ili dijela Uredbe koji je mijenjan nalazi se ta ista oznaka aktualne promjene.

 

Ova informacija dana Vam je radi lakšeg snalaženja unutar pročišćenog teksta Uredbe,

 

S poštovanjem,

 

 

Vaš Bioinspekt

 

 

 

UREDBA (EU) 2018/848 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća(EZ) br. 834/2007

 

CELEX_02020R0464-20211111_HR_TXT.pdf - PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/464 оd 26. ožujka 2020. o utvrđivanju određenih pravila za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata potrebnih za retroaktivno priznavanje prijelaznog razdoblja u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju, proizvodnje ekoloških proizvoda i informacija koje trebaju pružati države članice

CELEX_02020R1794-20201201_HR_TXT.pdf - DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1794 оd 16. rujna 2020. o izmjeni dijela I. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu upotrebe biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja i neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala

CELEX_32020R0427_HR_TXT.pdf - DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/427 оd 13. siječnja 2020. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih detaljnih pravila proizvodnje za ekološke proizvode

CELEX_32020R2146_HR_TXT.pdf - DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2146 оd 24. rujna 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila proizvodnje u izvanrednim slučajevima u ekološkoj proizvodnji

CELEX_32021R0279_HR_TXT.pdf - PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/279 оd 22. veljače 2021. kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama i drugim mjerama kojima se osiguravaju sljedivost i sukladnost u ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

CELEX_32021R0642_HR_TXT.pdf - DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/642 оd 30. listopada 2020. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih informacija koje je potrebno navesti pri označivanju ekoloških proizvoda

CELEX_32021R0715_HR_TXT.pdf - DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/715 оd 20. siječnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za skupine subjekata

CELEX_32021R0716_HR_TXT.pdf - DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/716 оd 9. veljače 2021. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila ekološke proizvodnje za klice i glavice cikorije, za hranu za određene životinje iz akvakulture i za liječenje protiv nametnika u akvakulturi

CELEX_32021R0771_HR_TXT.pdf - DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/771 оd 21. siječnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem posebnih kriterija i uvjeta za provjere evidencije u službenim dokumentima u okviru službenih kontrola u ekološkoj proizvodnji i službenih kontrola skupina subjekata

CELEX_32021R1006_HR_TXT.pdf - DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1006 оd 12. travnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu modela certifikata kojim se potvrđuje sukladnost s pravilima o ekološkoj proizvodnji

CELEX_32021R1165_HR_TXT.pdf - PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1165 оd 15. srpnja 2021. o odobravanju određenih proizvoda i tvari za upotrebu u ekološkoj proizvodnji i utvrđivanju njihovih popisa

CELEX_32021R1189_HR_TXT.pdf - DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1189 оd 7. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu proizvodnje i stavljanja na tržište biljnog reprodukcijskog materijala iz ekološkog heterogenog materijala određenih rodova ili vrsta

CELEX_32021R1342_HR_TXT.pdf - DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1342 оd 27. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o informacijama koje treće zemlje te kontrolna tijela i kontrolne ustanove trebaju slati u svrhu nadzora njihova priznavanja na temelju članka 33. stavaka 2. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 za uvezene ekološke proizvode te mjerama koje treba poduzeti u provedbi tog nadzora

CELEX_32021R1378_HR_TXT.pdf - PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1378 оd 19. kolovoza 2021. o utvrđivanju određenih pravila u vezi s certifikatom koji se izdaje subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama koji su uključeni u uvoz ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja u Uniju i utvrđivanju popisa priznatih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća

CELEX_32021R1691_HR_TXT.pdf - DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1691 оd 12. srpnja 2021. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za vođenje evidencije koji se odnose na subjekte u ekološkoj proizvodnji

CELEX_32021R1697_HR_TXT.pdf - DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1697 оd 13. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kriterija za priznavanje i povlačenje priznavanja kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za obavljanje kontrola ekoloških proizvoda u trećim zemljama

CELEX_32021R1698_HR_TXT.pdf - DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1698 оd 13. srpnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća postupovnim uvjetima za priznavanje kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za provođenje kontrola subjekata i skupina subjekata koji su certificirani kao ekološki te ekoloških proizvoda u trećim zemljama te pravilima o njihovu nadzoru, kontrolama i drugim mjerama koje ta kontrolna tijela i kontrolne ustanove trebaju provoditi

CELEX_32021R1935_HR_TXT.pdf - PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1935 оd 8. studenoga 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/723 u pogledu informacija i podataka o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda koje treba dostaviti putem standardnog predloška obrasca

CELEX_32021R2119_HR_TXT.pdf - PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2119 оd 1. prosinca 2021.o utvrđivanju detaljnih pravila o određenim evidencijama i izjavama koje se zahtijevaju od subjekata i skupina subjekata te o tehničkim sredstvima za izdavanje certifikata u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1378 u pogledu izdavanja certifikata subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 834/2007 (pročišćeni tekst) od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91

 

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 889/2008 (pročišćeni tekst) od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008 (pročišćeni tekst) od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

ZAKON O POLJOPRIVREDI (pročišćeni tekst)

 

PRAVILNIK O KONTROLNOM SUSTAVU EKOLOŠKE PO-LJOPRIVREDE (NN 11/2020, 29.1.2020.)

© 2023 Bioinspekt d.o.o. Sva prava pridržana. Za bilo kakva pitanja javite nam se na info.bioinspekt@gmail.com