Poticaji

HRVATSKI MODEL IZRAVNOG PLAĆANJA 2015.-2020.

 

Važeći „Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja"

 

Sukladno izašlom Pravilniku eko proizvođači su dužni voditi zapise o proizvodnji koje mogu skinuti sa naše stranice.

Oni se nalaze u obrascima pod nazivom, link za download:

 

mjera11 OBRAZAC 10EKOP i OBRAZAC 11EKO.doc

HBOR, vezano uz mogućnosti financiranja projekata koji se tiču ekoloških proizvođača

 

HBOR-NCFF-Prilike za poljoprivredu-MAIL.docx 

HBOR-NCFF-Prilike za ribarstvo, akvakulturu i turizam-MAIL.docx

HBOR-NCFF-Prilike za poljoprivredu.pdf

HBOR-NCFF-Prilike za ribarstvo, akvakulturu i turizam.pdf

http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

 

© 2023 Bioinspekt d.o.o. Sva prava pridržana. Za bilo kakva pitanja javite nam se na info.bioinspekt@gmail.com