Eko znak EU

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 271/2010, PRILOG XI.

 

A. Ekološki znak EU-a iz članka 57.

1. Ekološki znak EU-a mora biti u skladu s dolje navedenim modelom:

2. Referentna boja u bojama Pantone je Pantone zelena br. 376 i zelena (50 % cijan + 100 % žuta) kada se koristi četverobojni tisak

 

3. Ekološki znak EU-a može se također koristiti u crno bijeloj varijanti kako je prikazano, samo kada uporaba obojenog znaka nije praktično izvediva.

4. Ako je boja pozadine na ambalaži ili deklaraciji tamna, znakovi se mogu uporabiti u negativu koristeći boju pozadine na ambalaži ili deklaraciji.

 

5. Ako se koristi znak u boji na obojenoj pozadini, zbog čega je teško vidljiv, može se koristiti vanjska linija razgraničenja oko znaka kako bi se poboljšao kontrast s bojama pozadine.

 

6. U nekim posebnim situacijama, kada su navodi na ambalaži jednobojni, ekološki znak EU-a može se upotrijebiti u istoj boji.

 

7. Ekološki znak EU-a mora biti visok barem 9 mm i širok barem 13,5 mm; omjer između visine/širine mora uvijek biti 1: 1,5. Iznimno najmanja moguća veličina može se reducirati na visinu od 6 mm za vrlo mala pakiranja.

 

8. Ekološki znak EU-a može se povezati s grafičkim ili tekstualnim elementima koji se odnose na ekološku poljoprivredu, pod uvjetom da ti elementi ne preoblikuju ili mijenjaju prirodu ekološkog znaka EU-a, ni bilo koji navod iz članka 58. Kada se ekološki znak EU-a koristi u povezanosti s nacionalnim ili privatnim znakovima u zelenoj boji koja je drugačija od referentne boje iz točke 2., ekološki znak EU-a se može koristiti u toj nereferentnoj boji.

 

9. Ekološki znak EU-a koristi se u skladu s pravilima koja su važeća pri registraciji znaka kao zajedničkog znaka ekološke poljoprivrede pri uredu za intelektualno vlasništvo Beneluxa te u registru žigova Zajednice i u međunarodnim registrima.

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Označavanje ekoloških proizvoda znakom EU je obavezno pod uvjetom da se znak može stavljati samo na proizvode sa ekološkim statusom. Na proizvode u prijelaznom razdoblju se ne stavlja eko znak.

 

Ukoliko se u ekološkim proizvodima nalaze ekološki sastojci proizvedeni u EU obavezno je označavanje kako slijedi:

HR-EKO-01

 

uzgojeno u EU-u

 

 

Ukoliko se u ekološkim proizvodima nalaze ekološki sastojci proizvedeni u EU i oni proizvedeni izvan granica EU obavezno je označavanje kako slijedi:

HR-EKO-01

 

uzgojeno u EU-u/izvan EU-a

 

 

________________________________________________________

 

Šest EU znakova u JPG formatu za skidanje

(kliknuti desnim dugmetom miša na sliku i odabrati Snimi sliku...):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2023 Bioinspekt d.o.o. Sva prava pridržana. Za bilo kakva pitanja javite nam se na info.bioinspekt@gmail.com