Obavijest klijentima - Kontrola i certifikacija

Poštovani svi,

U cilju poboljšanja provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, Ministarstvo poljoprivrede provodi anketu o informiranosti proizvođača o provedbi tipa operacije 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“.

Molimo Vas da pogledate anketu dostupnu na poveznici

S poštovanjem,
Vaš BIOINSPEKT

Dobili smo obavijest od strane Ministarstva poljoprivrede da u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. postoji mogućnost sufinanciranja postupka certifikacije ekoloških poljoprivrednih proizvoda. Kroz Mjeru 3. »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, Podmjeru 3.1. »Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« omogućena je dodjela potpore za nove proizvođače koji se uključe u sustav ekološke poljoprivrede, kao i za one koji već sudjeluju u sustavu ekološke poljoprivrede do 5 godina.

Za nove proizvođače koji tek ulaze u sustav ekološke proizvodnje potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje u kunskoj protuvrijednosti.

Za proizvođače koji već sudjeluju u sustavima kvalitete prije podnošenja Zahtjeva za potporu, maksimalno trajanje do 5 godina smanjuje se za broj godina koje su protekle od početka sudjelovanja u sustavu kvalitete do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Početak sudjelovanja u sustavu kvalitete smatra se datum provođenja prve stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 20. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2020. godine do 12:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Svi detalje vezani uz prijavu na Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. »Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« - provedba tipa operacije 3.1.1. »Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete« dostupni su na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: Natječaj

Troškovi stručne kontrole i certifikacije

Troškovi kontrole i certifikacije definirani su službenim Cjenikom tvrtke BIOINSPEKT d.o.o. Klijenti, korisnici naših usluga se o troškovima upoznaju prilikom potpisivanja ugovora o obavljanju stručne kontrole i certifikacije u ekološkoj proizvodnji. Potencijalnim klijentima certifikacijsko tijelo na pisani zahtjev izrađuje ponudu za provedbu stručne kontrole i certifikacije.

Cjenik usluga

Postupanje s prizivima i prigovorima

Certifikacijsko tijelo BIOINSPEKT d.o.o. ima dokumentirano i definirano postupanje po pitanju rješavanja zaprimljenih priziva. Priziv možete uputiti pisanim putem u roku od 14 dana nakon zaprimanja zapisnika o stručnoj kontroli, odluke o certifikaciji, te certifikata. Postupak rješavanja priziva i prigovora (PS) dostupan je na zahtjev svim zainteresiranim stranama.

Registar certificiranih subjekata

Certifikacijsko tijelo BIOINSPEKT d.o.o. vodi registar certificiranih klijenata (subjekata) a isti je dostupan na službenim stranicama Nadležnog tijela (Ministarstva poljoprivrede).

Popis subjekata

Tvrtka BIOINSPEKT d.o.o. obavlja svoje aktivnosti sukladno propisanoj certifikacijskoj shemi koju je moguće dobiti na uvid na pisani zahtjev klijenta. Svi dijelovi certifikacijske sheme propisani su također u Obavijesti klijentima.

© 2023 Bioinspekt d.o.o. Sva prava pridržana. Za bilo kakva pitanja javite nam se na info.bioinspekt@gmail.com