Dobili smo obavijest od strane Ministarstva poljoprivrede da u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. postoji mogućnost sufinanciranja postupka certifikacije ekoloških poljoprivrednih proizvoda. Kroz Mjeru 3. »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, Podmjeru 3.1. »Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« omogućena je dodjela potpore za nove proizvođače koji se uključe u sustav ekološke poljoprivrede, kao i za one koji već sudjeluju u sustavu ekološke poljoprivrede do 5 godina.

Za nove proizvođače koji tek ulaze u sustav ekološke proizvodnje potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje u kunskoj protuvrijednosti.

Za proizvođače koji već sudjeluju u sustavima kvalitete prije podnošenja Zahtjeva za potporu, maksimalno trajanje do 5 godina smanjuje se za broj godina koje su protekle od početka sudjelovanja u sustavu kvalitete do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Početak sudjelovanja u sustavu kvalitete smatra se datum provođenja prve stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 20. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2020. godine do 12:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Svi detalje vezani uz prijavu na Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. »Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« - provedba tipa operacije 3.1.1. »Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete« dostupni su na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: NATJEČAJ.

https://www.apprrr.hr/podmjera-3-1-potpore-za-novo-sudjelovanje-u-sustavima-kvalitete/

 

Troškovi stručne kontrole i certifikacije

Troškovi kontrole i certifikacije definirani su službenim Cjenikom tvrtke BIOINSPEKT d.o.o. Klijenti, korisnici naših usluga se o troškovima upoznaju prilikom potpisivanja ugovora o obavljanju stručne kontrole i certifikacije u ekološkoj proizvodnji.
Potencijalnim klijentima certifikacijsko tijelo na pisani zahtjev izrađuje ponudu za provedbu stručne kontrole i certifikacije.

Cjenik usluga


Postupanje s prizivima i prigovorima

Certifikacijsko tijelo BIOINSPEKT d.o.o.  ima dokumentirano i definirano postupanje po pitanju rješavanja zaprimljenih prigovora i/ili priziva. Prigovor i/ili priziv možete uputiti pisanim putem u roku od 14 dana nakon zaprimanja zapisnika o stručnoj kontroli, odluke o certifikaciji, te certifikata. Postupak rješavanja priziva i prigovora (PS) dostupan je na zahtjev svim zainteresiranim stranama.

 

Registar certificiranih subjekata

Certifikacijsko tijelo BIOINSPEKT d.o.o. vodi registar certificiranih klijenata (subjekata) a isti je dostupan na službenim stranicama Nadležnog tijela (Ministarstva poljoprivrede).

 

Popis proizvođača 2018.

Last Updated ( Monday, 18 March 2019 23:01 )